Drop Down Menu
 
 
Århus Frimærke Klub 
v/Hans Jørgen Høy 
Tlf. 2071 2366

Mail:
hjhoy@post4.tele.dk
Tlf. direkte til Klubben 
2071 2366 
kun mødeaftener mellem 
kl. 19-22
Møder hver uge kl. 19.30 
- se Kalender

Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks
Filatelist Forbund, der igen er tilsluttet
Fédération Internationale de Philatélie

 
     
 
 

.
 
     
 
Kalender 2017
Drop Down Menu

.
Kajs Kvarter
Som det fremgår af mødeplanen er der de fleste aftener et indslag, der betegnes: Kajs Kvarter. Ideen er fostret af Kaj Ullerup, derfor navnet. De korte indlæg holdes af de medlemmer, som har lyst. I den forgangne sæson har der været stor succes med det, hvorfor vi ufortrødent fortsætter. Der er flere fordele ved denne løsning. Vi støder ikke ind i tidligere problemer med foredragsholdere, og de, der tidligere blev hjemme, når der "kun" var foredrag, møder nu op hver gang. Ren win-win.
.

Januar
Onsdag  4/1 Sæsonstart – Kajs kvarter og auktion.
Onsdag 11/1 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Onsdag 18/1 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Onsdag 25/1 Skrammelauktion
Februar
Onsdag 1/2  Møde aflyst pga. renovering af lokaler.
Onsdag 8/2 Møde aflyst pga. renovering af lokaler.
Onsdag 15/2 Møde aflyst pga. renovering af lokaler.
Onsdag 22/2 Møde aflyst pga. renovering af lokaler.
Marts
Onsdag 1/3 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Onsdag 8/3 Generalforsamling
Onsdag 15/3 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. Reserve for generalforsamling.
Onsdag 22/3 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Onsdag 29/3  Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
April
Onsdag 5/4  Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion
Onsdag 12/4 Hemmeligt møde
Onsdag 19/4 Sæsonafslutning
 
 

 

 
 
Information
Århus Frimærke Klub v/Hans Jørgen Høy. Telefon på mødeaftener: 2071 2366 kl. 19-23, Lokalcenter Vestervang, Vestervang 16-18, 8000 Aarhus C.
Se Kort.
Du kan optages som medlem ved at sende oplysninger om fulde navn, fødselsdato, adresse til
hjhoy@post4.tele.dk
 
     
 
Bestyrelsen
Formand: Hans Jørgen Høy, Bøgeskovvej 16, 8355 Solbjerg, tlf.: 20 71 23 66
Næstformand og auktionsleder: Allan Juul Pedersen, Neptunvej 30, 8270 Højbjerg, tlf: 86 14 76 00
Kasserer og auktionarius: Hans Ole Alexandersen, Børupvej 135, 8310 Tranbjerg, tlf: 86 29 00 28
Sekretær: Henning Bonde, Decembervej 15, 8210 Århus V., tlf: 86 75 04 54
Bestyrelsesmedlem: Sverre Reedtz Schultz, Hans Brogesgade 7, 3.th., 8000 Århus C.

Webredaktør:

Kirsten Gress-Wright, E-mail: contactarslonga@gmail.com
 
     
 
Møder/Foredrag
Hver uge i perioden, første uge i september til sidste uge i april, undtaget op til og mellem jul og nytår, holdes møder i klubbens lokaler. Møderne begynder kl. 19.30 - lokalerne er åbne fra kl. 18.45. Auktioner er fremlagt fra kl. 19.00 og samles ind kl. 19.30.
Der foregår mange spændende aktiviteter.
Hver onsdag (undtagen skrammelauktion og storauktion) starter mødet med et kvarters foredrag. Indholdet af disse foredrag er ikke forud fastlagt.
 
     
 
Auktion

På de ugentlige møder afholdes en aftenauktion med 25-30 lots. Lotsene på disse auktioner stammer ofte fra dødsboer, som klubben formidler en del af, men også klubbens medlemmer indleverer til salg på såvel aften- som storauktioner. Endelig holdes mindst to "skrammelauktioner" om året. På en "skrammelauktion" sælges mange spændende ting, som bestemt ikke er skrammel. Store rodekasser og samlinger med tusindvis af frimærker kommer under hammeren her. På "skrammelauktionerne" starter alle lots med opråb 20 kr.
Der holdes op til 2 storauktioner om året.
 
 
     
 
Klubblad
Klubben udgiver bladet Hængslet op til 4 gange om året, efter behov. Dette blad kan benyttes hovedsageligt til klubinformation til medlemmerne. I Hængslet bringes auktionsliste til storauktionerne med illustrationer af en del af materialet og medlemmerne kan annoncere efter materiale i bladet og kan få optaget artikler og læserbreve.
 
     
 
Forbundsblad
Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, som udgiver bladet DFT, der tilsendes alle klubbens medlemmer. Bladet indeholder meget aktuelt stof og mange gode filatelistiske artikler.
DFT
udkommer 9 gange om året.
 
     
 
Vedtægter
Fra "Vedtægter for Århus Frimærke Klub (APK)." "§1. Klubbens navn og formål."
1. Århus Frimærke Klub (APK) er den 27. april 1983 dannet ved en sammenlægning af Aarhus Philatelistklub stiftet den 9. juli 1894 og Jysk Filatelistklub stiftet den 16. november 1920.
Århus Frimærke Klub har til formål:
at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og filateli, ved aktiv indsats at forøge medlemmernes samlinger gennem køb, bytte, auktioner m.v., at bistå medlemmerne i alle filatelistiske forhold samt at udgive klubbladet HÆNGSLET.
2. Klubmøde afholdes ugentlig i sæsonen og i øvrigt efter bestyrelsens skøn. På møderne behandles først klubbens interne anliggender, hvorefter foredrag, auktioner samt salg og bytte af frimærker kan finde sted.
Lejlighedsvis søger klubben afholdt udstillinger.
3. Klubben er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, der igen er tilsluttet Fédération Internationale de Philatélie.
Klubbens historie går mere end 100 år tilbage. 1894 blev Aarhus Philatelistklub (APK) dannet som den første klub uden for København. 1920 etableredes sideløbende Jysk Filatelist Klub (JFK). De to klubber afholdt møderne i de samme lokaler og havde møde hver 14. dag.
I 1983 fusioneredes de to klubber til Aarhus Philatelist Klub (APK-JFK), og senere indlemmedes Motiv- samlerklubben af 1955. I 1999 fik klubben navneforandring til Århus Frimærke Klub (APK).
 
     
 
Links
 
     
    Top