Drop Down Menu
 

 

 
Efterårsprogrammet 2022 kommer i august
September
   
   
   
   
Oktober
   
   
   
   
November
   
   
   
   
December
   
   
   
   
SKABELONER TIL BRUG FOR MEDLEMSAUKTION OG -SALG
- Auktionsseddel. Århus Frimærke Klub
- Indleveringsliste til auktion
- Katalognr- og prisseddel
 
Hver uge i perioden, første uge i september til sidste uge i april, undtaget op til og mellem jul og nytår, holdes møder i klubbens lokaler. Møderne begynder kl. 19.30 - lokalerne er åbne fra kl. 18.45. Auktioner er fremlagt fra kl. 19.00 og samles ind kl. 19.30.
Der foregår mange spændende aktiviteter. En gang om måneden er der foredrag om filatelistiske emner for såvel begyndere som de mere erfarne. Foredragene er af 40 – 80 minutters varighed. Alle øvrige aftener holdes auktion.
 
Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, der igen er tilsluttet Fédération Internationale de Philatélie.
Bestyrelsen
 
Formand og auktionarius:

Kaj Erik Ullerup, tlf. +45 30527548

E-mail: oldcovers64@gmail.com

Næstformand og sekretær: Henning Bonde, tlf. +45 2345 6720
Næstformand: Michael Nielsen, tlf. +45 6037 6724
Kasserer: Poul Andersen, tlf. +45 8627 4022
Bestyrelsesmedlen og auktionsleder: Torben Madsen
Bestyrelsesmedlem: Sverre Reedtz Schultz  +45 6178 8620
Redaktør af "Hængslet": Andreas Striib tlf. +45 20542043,
E-mail: 
andreas.striib@gmail.com

Webredaktør:

Kirsten Gress, E-mail: contactarslonga@gmail.com
  Klubblad
Læs "Hængslet"

klik her
Klubben udgiver bladet Hængslet, det udkommer op til 4 gange om året eller efter behov. Dette blad kan benyttes hovedsageligt til klubinformation til medlemmerne. I Hængslet bringes auktionsliste til storauktionerne med illustrationer af en del af materialet og medlemmerne kan annoncere efter materiale i bladet og kan få optaget artikler og læserbreve.
 
  Forbundsblad
Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, som udgiver bladet DFT, der tilsendes alle klubbens medlemmer. Bladet indeholder meget aktuelt stof og mange gode filatelistiske artikler. 
DFT
 udkommer 6 gange om året.
Links
 
 
Fotos fra Jubilæumsfesten, klik her
 
 
Drop Down Menu